Att vara ung

28 januari 2024

Att vara ung är inte lätt. Alla har vi varit där och en del av oss kommer ihåg hur jobbigt det där med identitet var även om man inte var HBTQ+ eller led av könsdysfori. Man kämpade med vem man var, vad man skulle bli och vad som förväntades av en.
Jag minns det där fortfarande, så när jag hör en dokumentär om unga transpersoner som förvägras medicinsk hjälp blir jag upprörd och ledsen. Jag är av uppfattningen att vi visserligen lägger för mycket vikt vid vårt kön – men det är sett ur en sociologisk aspekt, vilka vi är i samhället och när könet faktiskt bör ha någon betydelse alls. Med detta sagt, så tycker jag dock att en person som helt uppenbart lider av att ha fötts i ”fel” kropp ska kunna få hjälp med att ordna detta utan att ifrågasättas. Min kritik gällande könets plats i samhället och dess betydelse för en individ har därvidlag ingen betydelse – ingen ska behöva må dåligt över en sak som ju faktiskt går att rätta till.
Att jag senare tycker att s k ickebinära bör lära sig att acceptera att det biologiska könet inte definierar dem som personer – de är fria att definiera sig själva, skaffa sig en identitet. Men att säga att man inte har ett kön är lika orimligt som att säga att man inte är människa bara för att man inte känner sig som en. Du är värd så mycket mer än att bara defineras via ditt kön. Det är därför jag aldrig använder uttrycket hen. Ordet är politicerat och antyder att vi kan skapa ett tredje kön trots att det förblir en konstruktion, ett hittepå. Du är hursomhelst så mycket mer än ditt kön, din sexualitet, din nationalitet eller din politiska eller andliga livsåskådning. Du är allt det där – du är i själva verket unik och vad ditt biologiska kön är ska inte ha någon som helst betydelse.
Men man tänker inte så när man är ung och den inre tomheten kan ta sig oerhörda dimensioner för att man inte känner sig hemma i något eller några sammanhang. Endast tiden kan göra något åt det, och – i vissa fall, lite hjälp i form av medicinering och uppmuntran från en mer förstående omvärld. Det tycker jag att vi kan kosta på dem.

Av Thomas Lundgren

«