Vi är inte ensamma

29 oktober 2023

Den här historien har varje liten egenskap att vara en riktig konspirationsteori med foliehatt och fulla anslagstavlor med X-files ledmotiv i bakgrunden. Men likaväl är den sann.

Skeptiker, och jag har inte särskilt mycket till övers för dem, har en tendens att aldrig någonsin erkänna något som inte har grund i ett grundmurat vetenskapligt utrett faktum. Skeptiker har aldrig rum för den information som emanerar från kunskap vi antingen inte har tagit till oss än, eller kunskap som vi inte kan ta till oss på grund av de begränsningar i intellekt som vi människor faktiskt har. Det är samma människor som dömde Gallilei för brott mot den ptomelianska världsbilden – dvs den världsbild som stadgade att jorden var alltings centrum. Men Gallilei hade rätt och prästerna fel.

Nedanstående text har inte ambitionen att lägga fram några fakta som bygger på sk UFO-folklore. Den kommer att nämna dem, men det är faktiskt inte bevisat var ifrån besökare till vår planet kommer ifrån, huruvida de har baser på vår planet, exakt hur de ser ut eller vilken agenda de eventuellt har, för en sak ska vi ha klart för oss: vi vet väldigt lite om det här i nuläget. Den information jag kommer att gå igenom är baserat på den information som det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon har offentliggjort och även om det är lite så är det sensationellt. Så sensationellt att väldigt få tidningar runt om i världen har kunnat ta det på allvar. Likväl är det vittnesmål givna inför ett kongressutskott under ed. Och det intressanta är att mycket av det som en del av Pentagon nu vill att kongressen ska få vetskap om, var av en magnitud så att man begärt att det ska delges bakom lyckta dörrar på en plats som betecknas som säkerhetsmässigt säker. En sådan plats har fram till nu förnekats. Konspirationsbenägna kan ju säga att det finns krafter i Pentagon som definitivt inte vill att detta ska komma ut. Men den särskilda talesperson som gjort detta är alltså inte en visselblåsare, han har benäget tillstånd från sin avdelning på Pentagon att berätta om detta och har under förra månaden gett kongressutskottet en övergripande bild över hur USA:s förhållande till UFO-fenomenet egentligen ser ut.

Vi kommer i det följande att gå in på exakt vad han och två andra militärer sa om den saken, men först kan det vara bra att känna till att det samtidigt som Pentagon offentliggjorde bilder på UAP (man undviker akronymen UFO för att undvika associationen med utomjordlingar och uppfann en förkortning som står för okända anomaliartade fenomen eller okända atomosfäriska fenomen – tolkningen varierar) dök upp en dokumentär om detta på HBO som heter The Alien Endgame.

Jag har aldrig sett en mer aggressiv och försvarsinriktad propagandafilm. Den försöker att skrämma upp och tar varje tillfälle i akt att poängtera vår (eller USA:s) behov att försvara oss mot detta hot. En konspirationsteoretiker skulle direkt kalla det för en inlaga från det militärindustriella komplexet. Själv vet jag inte. Jag fann det obehaglig. Inte pga det hot som en utomjordisk civilisation eventuellt skulle stå för utan för att det är så typiskt för människan att tänka så aggressivt.

För, om man tänker på saken, om dessa utomjordiska civilisationer verkligen ville invadera vår planet skulle de sannolikt gjort det för länge sen.

Filmen redogjorde för en del av det som framkommit vid kongressutskottens öppna förfrågningar, men man utelämnade också allt som tyder på att det här inte är ett i första hand militärt problem.

Låt oss gå tillbaka till vad man egentligen sa vid den här utskottsutfrågningen.

2017 offentliggjorde Pentagon tre filmer som visar föremål som filmats under tre olika militärövningar. De uppvisar egenskaper som inga flygfarkoster på jorden kan göra. De går från stillastående till över mach-3 utan acceleration. De gör 90-graderssvängar i hastigheter över mach-3 och de tycks kunna färdas under samma förutsättningar oberoende av medium. Dvs de färdas lika snabbt i vattnet som i luften.

En människa skulle slitas sönder av g-krafterna i en dylik farkost.

Pentagon tvingades i princip att släppa dessa filmer, för de hade några år tidigare läckts från ett av deras hemliga program som sysslade med att undersöka vad detta var.

I år vittnade en av de personer som varit stationerade i en av dessa program, under ed inför en samling av kongressledamöter.  Vad han kunde säga inför öppen ridå var att han var medveten om att dessa fenomen förekom över hela världen och att de dessutom haft en tendens att dyka upp utanför kärnkraftsinstallationer – både civila och militära, och under 60- och 70talen stängde de vid minst tre tillfällen av stridsberedda interkontinentala missiler. Vid något tillfälle lär de också ha gjort dem stridsberedda utan att personalen kunnat göra något åt det.

Det var vid kongressutfrågningen flera militärer på plats som vittnade om detta, något de tvingats hålla tyst om i upp till femtio år.

Men det riktigt sensationella var inte erkännandet att det finns flygande föremål som vi inte vet vad de är och var de kommer ifrån. Det sensationella var att denna avdelning av Pentagon som av kongressen fått uppdraget att utreda detta råkat på en avdelning inom Pentagon som hanterar kraschade farkoster och försöker att förstå sig på hur de fungerar.  En mycket kontroversiell figur inom UFO-kretsar, Bob Lazar, var förmodligen den förste visselblåsaren kring detta och mycket av det han sagt har i efterhand kunnat bekräftas. Hans vittnesmål skriver jag om vid ett annat tillfälle, det är väldigt detaljerat.

Denna avdelning inom Pentagon förvägrade alltså en annan avdelning inom Pentagon tillgång till information, trots att den senare avdelningen hade kongressens mandat att gå till botten med detta.

ABC-news reportage om saken

Det fanns personer inom programmet som dock kunde berätta vad som försiggick där anonymt – äkta visselblåsare, men den informationen var av en grad så att den inte kunde delges i öppet möte, och eftersom man aldrig fick tillstånd till slutet möte har kongressen ännu inte fått ta del av den.

Vad man däremot kunde säga i öppet möte var:

  • Ja, USA har tagit hand om flera kraschade farkoster och har sedan många år försökt att förstå tekniken i dem.
  • Ja, man har kroppar från piloter. Dessa är ”ett antal olika” biologiska entiteter. (En omskrivning för att det är en rad olika civilisationer som besöker oss)

Huruvida dessa ”piloter” var levande eller döda kunde talesmannen inte säga. Om det var av sekretesskäl eller för att han inte visste är okänt.

Det antyddes även att man visste att det fanns farkoster även hos USA:s motståndare och att det pågick en sorts kapplöpning om att förstå tekniken och tillämpa den. Vilka dessa motståndare var nämndes inte rakt ut.

Detta är givetvis sensationellt. För mig som följt utvecklingen under trettiofem år eller mer är det inget förvånande. Min uppfattning är att vi varit besökta under tusentals år, men att vi inte ansetts vara redo för kontakt med högre stående civilisationer och ärligt talat – det är vi fortfarande inte. Det räcker med att se filmen The Alien Endgame för att förstå det. Om vår första reaktion på att det finns okända farkoster i skyn är att man måste försvara sig mot dem, så bevisar vi att vi är precis så barbariska som dessa civilisationer, vilka de nu är, förmodligen anser. För om man nu var representant för en civilisation som är tillräckligt avancerad för att kunna genomföra interplanetära resor så torde en blick på vad vi människor gör mot varandra och vår planet vara tillräcklig för att inse att vi inte är mogna för att ta nästa steg i vår utveckling. Låt oss se vad de tar sig till, galenpannorna.

Det finns – i UFO-loren- information som påstås visa på att kontakt mellan människor och andra civilisationer togs i början på 50-talet och att det är utomjordlingarna, inte vi, som inte vill att saken ska komma ut. Detta är som sagt bara en av tusen olika teorier som inte kan bevisas och den ansluter till vildare och vildare teorier vars sanningshalt nog är ytterst låg.

En förklaring till att man hemlighållt revolutionerande teknik som jag hört är mer rationell och sannolik: den skulle göra oss oberoende av fossila bränslen och en stor mängd mäktiga människor skulle förlora miljarder om det visade sig att det finns sätt att skapa energi som skulle göra oss oberoende av t ex. oljebolag och elbolag. Sladdar skulle vara en detalj i hemmet som framtiden skulle fnissa åt för varje apparat tar sin egen energi från luften omkring den. Väldigt många skulle ha väldigt mycket att förlora i en värld som är så penningfixerad som vår nuvarande.

Så min slutsats är alltså att rymdvarelser struntar i oss och våra behov. De är varken onda eller goda utan ser mest bekymrat på medan vi förstör varandra och planeten vi bor på. Och att sådana agressiva varelser skulle bre ut sig i solsystemet och galaxen är nog ingen bra idé, så de studerar oss och suckar djupt åt vår dumhet.

Som en jämförelse kan man säga att vi aldrig gjort några större ansatser till att kommunicera med myror även om vi anser dem vara förhållandevis avancerade. Vi står inte på samma nivå. Samma sak är det nog här. Vi är inte jämlikar med dessa civilisationer och kommer nog inte att vara det på tusen år än – om vi överlever så länge. Vår största fiende är och förblir nämligen oss själva.