Tjänster

Jag erbjuder både kontorstjänster (Excelkalkyler, WordPressrelaterade hemsidor, databaser i Access) och föreläsingar inom en rad områden. För närmare information, se respektive sida.