Thomas Lundgren - författare , föreläsare , människa

Följande föreläsningar är tillgängliga:

Om livet inom autismspektrum
Seriemördare – en föreläsning baserad på min bok ”Onda Själar”
På Petri stol – en föreläsning baserad på min bok ”På Petri Stol”

Föreläsningarnas längd kan anpassas efter kundens behov.